Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Clarityn tablett

10 mg | 14 st
92:90
Jämförpris: 6:64/st
st
Köp
 • Webblager +10 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Clarityn Verksamt ämne: Loratadin Varunummer: 445015 Apotekets varuid: 6314
 • Lindrar symtom vid allergi som exempelvis nysningar, rinnsnuva, kliande näsa och ögon
 • Lindrar klåda samt rodnad vid nässelutslag
 • Från 6 år. Om besvären inte blivit bättre inom 7 dagar ska läkare kontaktas.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Clarityn är och vad det används för

  Vad Clarityn är

  Clarityn tabletter innehåller den aktiva substansen loratadin vilken tillhör en grupp läkemedel som kallas antihistaminer.

  Hur Clarityn verkar

  Clarityn hjälper till att minska dina allergiska symtom genom att stoppa effekterna av ett ämne som kallas histamin, vilket bildas i kroppen när du är allergisk mot något.

  När Clarityn ska tas

  Vid tillfälliga allergiska besvär såsom rinnsnuva, nästäppa och nysningar och/eller röda, rinnande och kliande ögon hos vuxna och barn över 6 år med en kroppsvikt över 30 kg.

  Effekten av Clarityn varar hela dygnet och ska hjälpa dig att fortsätta med dina dagliga aktiviteter och att sova.

  Loratadin som finns i Clarityn kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Clarityn

  10 mg Tabletter
  Loratadin
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Clarityn är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Clarityn
  3. Hur du tar Clarityn
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Clarityn ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Clarityn är och vad det används för

  Vad Clarityn är

  Clarityn tabletter innehåller den aktiva substansen loratadin vilken tillhör en grupp läkemedel som kallas antihistaminer.


  Hur Clarityn verkar

  Clarityn hjälper till att minska dina allergiska symtom genom att stoppa effekterna av ett ämne som kallas histamin, vilket bildas i kroppen när du är allergisk mot något.


  När Clarityn ska tas

  Vid tillfälliga allergiska besvär såsom rinnsnuva, nästäppa och nysningar och/eller röda, rinnande och kliande ögon hos vuxna och barn över 6 år med en kroppsvikt över 30 kg.


  Effekten av Clarityn varar hela dygnet och ska hjälpa dig att fortsätta med dina dagliga aktiviteter och att sova.


  Loratadin som finns i Clarityn kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Clarityn

  Ta inte Clarityn

  • om du är allergisk mot loratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Clarityn:

  • om du har en leversjukdom

  • om du ska genomgå hudtester för allergi. Ta inte Clarityn två dagar innan dessa tester, eftersom testresultaten annars kan påverkas.

  Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Clarityn.

  Barn

  Ge inte Clarityn tabletter till barn under 6 år eller till barn med en kroppsvikt under 30 kg. Det finns andra läkemedelsformer som är lämpligare för barn med en kroppsvikt under 30 kg.

  Andra läkemedel och Clarityn

  Biverkningar av Clarityn kan öka vid samtidig användning av andra läkemedel som påverkar funktionen hos vissa leverenzymer som ansvarar för nedbrytning av läkemedel i levern. Däremot, har det i kliniska studier inte setts någon ökning av biverkningar av loratadin med läkemedel som påverkar funktionen av dessa enzymer. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.

  Clarityn och alkohol

  Clarityn har inte visat sig öka effekten av alkohol.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Ta inte Clarityn om du är gravid annat än på läkares rekommendation.


  Ta inte Clarityn om du ammar. Loratadin utsöndras i bröstmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  I kliniska studier som undersökte körförmågan har det inte setts någon försämring hos personer som fick loratadin. Vid rekommenderad dos av Clarityn förväntas inte detta göra dig dåsig eller mindre uppmärksam. Emellertid kan dåsighet förekomma hos vissa personer i sällsynta fall och detta kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Clarityn innehåller laktos

  Clarityn tabletter innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du tar Clarityn

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningar i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.


  Hur mycket som ska tas

  Vuxna och barn över 6 år med en kroppsvikt över 30 kg:

  Ta en tablett en gång dagligen tillsammans med ett glas vatten, med eller utan mat.


  Barn över 6 år med en kroppsvikt 30 kg eller under:

  Ge inte Clarityn tabletter. Det finns andra läkemedelsformer som är lämpligare för barn med kroppsvikt 30 kg eller under.


  Clarityn tabletter rekommenderas inte till barn under 6 år.


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

  Behöver man använda Clarityn längre tid än 3 månader, ska man kontakta läkare för att undersöka om symtomen har en annan orsak.

  Om du har tagit för stor mängd av Clarityn

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Inga allvarliga problem förväntas, dock kan du få huvudvärk, snabba hjärtslag och bli sömnig.

  Om du har glömt att ta Clarityn

  • Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg och fortsätt därefter att ta den på vanligt sätt.

  • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  De vanligaste rapporterade biverkningarna hos vuxna och barn över 12 år är:

  • dåsighet

  • huvudvärk

  • ökad aptit

  • sömnproblem.


  De vanligaste rapporterade biverkningarna hos barn i åldern 2 till 12 år är:

  • huvudvärk

  • nervositet

  • trötthet.


  Följande mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer) har också setts efter marknadsföringen av loratadin:

  • allvarlig allergisk reaktion (inklusive svullnad)

  • yrsel

  • kramper

  • oregelbunden eller snabb hjärtrytm

  • illamående

  • muntorrhet

  • orolig mage

  • leverproblem

  • håravfall

  • hudutslag

  • trötthet


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Clarityn ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Använd inte detta läkemedel om du noterar någon förändring i utseendet på tabletterna.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är loratadin.Varje tablett innehåller 10 mg loratadin.

  - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse och magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vit till benvit, oval tablett märkt med kolv och skål, skåra och siffran ”10” på ena sidan. Clarityn tabletter finns i förpackningar med 2, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21 eller 28 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Bayer AB

  Box 606

  169 26 Solna


  Tillverkare:

  Schering-Plough Labo NV

  Industriepark, 30

  B-2220 Heist-op-den-Berg

  Belgien


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Danmark, Finland, Island, Irland, Norge, Sverige, Österrike: Clarityn

  Belgien, Luxemburg: Claritine

  Italien: Clarityn

  Frankrike, Grekland, Spanien: Clarityne

  Tyskland: Lisino S

  Nederländerna: Claritine

  Portugal: Clarintine, Alertrin

  Storbritannien: Clarityn (Allergy)


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-02-17


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.