Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Lomudal Nasal nässpray

5,2 mg/dos | 15 ml (100 doser)
139:-
Jämförpris: 1:39/dos
st
Köp
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Lomudal Verksamt ämne: Kromoglicinsyra Varunummer: 037720 Apotekets varuid: 6567
 • Lindrar kliande, rinnande näsa samt nästäppa vid pollenallergi
 • Både i förebyggande syfte och när besvären börjat
 • För vuxna och barn, även gravida och ammande
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Lomudal Nasal är och vad det används för

  Lomudal Nasal förhindrar att vissa ämnen, som ger allergiska symtom som nysningar, nästäppa, klåda och rinnande näsa, frigörs.

  Lomudal Nasal används på läkares ordination för att behandla allergisk snuva s.k. rinit och för egenvård används det som förebyggande behandling av pollenallergi.

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Lomudal Nasal

  5,2 mg/dos nässpray, lösning
  Natriumkromoglikat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Lomudal Nasal är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Lomudal Nasal
  3. Hur du använder Lomudal Nasal
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Lomudal Nasal ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Lomudal Nasal är och vad det används för

  Lomudal Nasal förhindrar att vissa ämnen, som ger allergiska symtom som nysningar, nästäppa, klåda och rinnande näsa, frigörs.


  Lomudal Nasal används på läkares ordination för att behandla allergisk snuva s.k. rinit och för egenvård används det som förebyggande behandling av pollenallergi.


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Lomudal Nasal

  Använd inte Lomudal Nasal

  • om du är allergisk mot natriumkromoglikat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Andra läkemedel och Lomudal Nasal

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Lomudal kan användas under graviditet.


  Lomudal Nasal går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Lomudal kan användas under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Man har inte sett att användning av Lomudal Nasal skulle påverka förmågan att köra bil eller hantera maskiner.


  3. Hur du använder Lomudal Nasal

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Vanlig dos för vuxna och barn:

  En spraydos i vardera näsborren 2-4 gånger dagligen.

  Man får bäst effekt av Lomudal Nasal om man börjar använda medicinen innan besvären bryter ut, men även om man redan fått besvär ger Lomudal Nasal effekt. Lomudal Nasal ska användas regelbundet varje dag man utsätts för det man är allergisk mot, även om man inte har besvär.

  Annan dos enligt läkares föreskrift.


  Bruksanvisning

  Så här används Lomudal Nasal:


  Lomudal nasal 2,6 mg
  1. Snyt ur näsan. Ta av skyddshatten.(fig 1)

  2. Om du använder flaskan för första gången, eller inte har använt den på länge, pumpa minst tre gånger så att en jämn spraydusch uppstår. (fig 2)

  3. Håll sprayflaskan som bilden visar. Sätt spetsen i ena näsborren och håll för den andra. Spraya en gång och andas samtidigt in försiktigt med munnen stängd. (fig 3)

  4. Andas ut genom munnen och spraya därefter på motsvarande sätt i den andra näsborren.

  5. Efter användandet, torka rent och sätt på skyddshatten. (fig 4)

  Om du har använt för stor mängd av Lomudal Nasal

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Lomudal Nasal

  Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare): Tillfällig lätt irritation i nässlemhinnan i början av behandlingen.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Sammandragning av luftvägarna (bronkospasm).

  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Näsblod


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Lomudal Nasal ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Ljuskänsligt. Förvaras i ytterkartongen. Förvaras vid högst 25°C.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är natriumkromoglikat 5,2 mg/dos nässpray.

  • Övriga innehållsämnen är bensalkonklorid (konserveringsmedel), natriumedetat och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Lomudal Nasal är enklar och färglös till svagt gulaktig lösning.


  Varje flaska innehåller 15 ml lösning, vilket motsvarar ca 100 doser.

  Förpackningar: 100 doser, 2x100 doser

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm


  Tillverkare

  Sanofi Winthrop Industriet, Boulevard Industriel

  76580 Le Trait, Frankrike


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-06-25


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.