Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Flutide Nasal nässpray

50 µg/dos | (60 doser)
99:90
Jämförpris: 1:66/dos
Tillfälligt slut
 • Webblager 0 st Slut i lager
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Flutide Verksamt ämne: Flutikasonpropionat Varunummer: 497310 Apotekets varuid: 55208
 • Vid tillfällig allergisk snuva och nästäppa
 • Motverkar inflammation och allergi
 • Från 12 år. Full effekt efter några dagars regelbunden behandling.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Flutide Nasal är och vad det används för

  Flutide Nasal är ett kortisonpreparat som motverkar inflammation och allergi redan i mycket små doser. Flutide Nasal används mot snuva och nästäppa orsakad av allergi mot t ex pollen (s.k. hösnuva), djur eller damm. Flutide Nasal kan också användas vid rinnsnuva, nästäppa och nysningar utan allergisk orsak (s.k. vasomotorisk snuva), men inte vid vanlig förkylningssnuva.

  Full effekt kommer först efter några dagars regelbunden behandling.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Flutide Nasal

  50 mikrogram/dos nässpray, suspension
  flutikasonpropionat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tal med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Flutide Nasal är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Flutide Nasal
  3. Hur du använder Flutide Nasal
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Flutide Nasal ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Flutide Nasal är och vad det används för


  Flutide Nasal är ett kortisonpreparat som motverkar inflammation och allergi redan i mycket små doser. Flutide Nasal används mot snuva och nästäppa orsakad av allergi mot t ex pollen (s.k. hösnuva), djur eller damm. Flutide Nasal kan också användas vid rinnsnuva, nästäppa och nysningar utan allergisk orsak (s.k. vasomotorisk snuva), men inte vid vanlig förkylningssnuva.

  Full effekt kommer först efter några dagars regelbunden behandling.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Flutide Nasal

  Använd inte Flutide Nasal


  Du kommer i de flesta fall att bli hjälpt av Flutide Nasal för dina besvär vid pollenallergi men i vissa fall när pollenhalterna är extra höga kan du behöva få ytterligare behandling.

  Rådfråga läkare om detta gäller dig.


  Använd inte Flutide Nasal

  • om du är allergisk (överkänslig) mot flutikasonpropionat eller mot något av övriga innehållsämnen i Flutide Nasal.

  Varningar och försiktighet

  Tala med din läkare innan du börjar använda Flutide Nasal om du har någon av följande sjukdomar:

  • svamp- eller herpesinfektion i näsan

  • om du har feber eller infektion i näsan eller bihålorna

  • nyligen blivit opererad i näsan eller har skadat näsan eller har sår i näsan

  • lungtuberkulos

  • svår leversjukdom


  Vid allergiska symtom från ögonen, eller under de första dagarna när du använder Flutide Nasal kan kompletterande behandling behövas.


  Om du redan använder kortison (för inhalation, tabletter eller kräm/salva) för t ex astma eller eksem, ska du inte använda Flutide Nasal utan att rådfråga din läkare.

  Andra läkemedel och Flutide Nasal

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Behandlingseffekten kan påverkas om Flutide Nasal tas samtidigt med vissa andra läkemedel (t ex ketokonazol, ritonavir). Rådgör därför med din läkare före samtidig användning av andra mediciner.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare före användning av Flutide Nasal under graviditet.


  Okänt om flutikasonpropionat går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Flutide Nasal innehåller bensalkoniumklorid

  Flutide Nasal innehåller bensalkoniumklorid som kan verka irriterande på huden och kan ge hudreaktioner.


  3. Hur du använder Flutide Nasal


  Endast för nasalt bruk.


  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos till vuxna och barn från 12 år:

  1-2 sprayningar i vardera näsborren 1 gång dagligen under högst 3 månader. Denna dosering ska inte överskridas.


  Börja med 2 sprayningar i vardera näsborren 1 gång dagligen, helst på morgonen. När du förbättrats och symtomen är under kontroll minskas dosen till 1 sprayning i vardera näsborren 1 gång per dag.


  Flutide Nasal ger ofta lindring efter några timmar, men full effekt erhålls först efter några dagars regelbunden användning.


  Om du inte har förbättrats efter 14 dagars regelbunden användning, kontakta läkare.

  Kontakta även läkare om läkemedlet behöver användas dagligen i mer än 3 månader.


  Gör gärna ett försök att avsluta behandlingen om du tror att pollensäsongen för din del är över eller om det är mycket låga halter av pollen i luften.


  Skaka nässprayen före användning. I övrigt, se bruksanvisningen.

  Användning för barn och ungdomar

  Används inte till barn under 12 år utan läkares anvisning.


  Om du fått Flutide Nasal på recept bestämmer läkaren dosen så att den passar för dig.

  Följ läkarens ordination noggrant.

  Om du använt för stor mängd av Flutide Nasal

  Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom din läkare sagt. Använd endast den mängd som din läkare har ordinerat. Att använda för lite eller för mycket kan förvärra dina symptom.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Flutide Nasal

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Följande biverkningar kan inträffa:


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • Nysningar genast efter sprayning

  • Lätt blodblandat nässekret.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Torrhet/irritation i näsan

  • Huvudvärk

  • Obehaglig lukt eller smak som kan bero på bakomliggande sjukdom eller läkemedlets egenskaper.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • Överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag, kramp i luftrören, svullnad i ansikte, munhåla och svalg, anafylaktiska reaktioner/chock (en typ av allergisk reaktion/chock). Kontakta då omedelbart läkare.

  • Sår på nässlemhinnan, hål i nässkiljeväggen. Orsaken till dessa biverkningar är oklar.

  • Glaukom (grön starr), förhöjt tryck i ögat, katarakt (grå starr).


  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Flutide Nasal ska förvaras

  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Förvaras vid högst 30ºC.

  • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är flutikasonpropionat

  • Övriga innehållsämnen är vattenfri glukos, Avicel RC 591 (mikrokristallin cellulosa + natriumkarboximetylcellulosa), konserveringsmedel (bensalkoniumklorid 20 mikrogram, fenetanol 0,25 mikroliter), Polysorbat 80, renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Läkemedlet är förpackat i en brunplastflaska (polypropen) eller glasflaska försedd med dospump i plast, näsapplikator och skyddshatt. Flutide Nasal finns receptfritt i förpackningsstorleken 1 x 60 doser.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna


  Information lämnas av:

  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

  2605 Brøndby, Danmark


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-03-30


  Bruksanvisning


  Nässprayen har en skyddshatt som skyddar flaskans spets och behåller den ren. Kom ihåg att ta av denna innan nässprayen används. En ny nässpray (eller en nässpray som inte har använts under några dagar), kanske inte fungerar första gången du sprayar, du måste då förbereda nässprayen genom att följa instruktionerna under rubriken ”Att förbereda nässprayen för användning”.


  Att förbereda nässprayen för användning:


  Du måste förbereda nässprayen:

  • innan du använder den för första gången

  • om du inte har använt den under några dagar

  • om du har gjort rent nässprayen enligt instruktionerna under rubriken ”Att göra rent nässprayen”


  Att förbereda nässprayen hjälper till att säkerställa att du alltid får full dos av läkemedlet. Följ dessa steg:

  • Skaka nässprayen och ta av skyddshatt (bild a).

  • Håll nässprayen upprätt en bit ifrån dig.

  • Placera långfingret och pekfingret på ”kragen” på var sin sida om flaskans spets och håll tummen under flaskan (bild b).

  • Håll tummen still och pressa ”kragen” nedåt så att en fin spraydusch frigörs i luften (bild b).

  • Nässprayen är nu klar att användas.

  Om du tror att flaskans spets har täppts igen, rengör

  • den genom att följa instruktionerna under ”Att rengöra nässprayen”. Använd aldrig en nål eller något vasst för att göra rent den.


  Bild a

  Bild b

  Flutide Nasal bild a
  Flutide Nasal bild b

  Att använda nässprayen:


  1. Skaka nässprayen och ta bort skyddshatten.

  2. Snyt näsan för att göra rent näsborrarna.

  3. Täpp för den ena näsborren med ditt finger och placera försiktigt flaskans spets i den andra näsborren. Luta huvudet lätt framåt och håll nässprayen upprätt. (bild c och d)

  4. Pressa stadigt ”kragen” nedåt med dina fingrar samtidigt som du andas in genom näsan. (bild c och d)

  5. Andas ut genom munnen.

  6. Upprepa eventuellt sprayningen (steg 3-5) i samma näsborre beroende på dosering.

  7. Upprepa steg 3-6 för den andra näsborren.

  8. Efter användning ska flaskans spets torkas av försiktigt med en ren trasa eller näsduk.

  9. Sätt på skyddshatten.


  Bild c

  Bild d

  Flutide Nasal bild c
  Flutide Nasal bild d

  Att rengöra nässprayen:


  Du måste rengöra nässprayen minst en gång i veckan för att förhindra att flaskans spets täpps igen. Följ stegen nedan:


  • Ta av skyddshatten.

  • Ta av den vita plastdelen (applikatorn) genom att dra ”kragen” uppåt.

  • Blöt den vita plastdelen (applikatorn) och skyddshatten i varmt vatten ett par minuter.

  • Skölj sedan under rinnande vatten.

  • Skaka av vattnet och låt delarna lufttorka i rumstemperatur.

  • Sätt tillbaka den vita plastdelen (applikatorn) på sprayen.

  • Förbered nässprayen enlig instruktionerna under ”Att förbereda nässprayen för användning” så att den blir klar att använda.

  • Glöm inte att sätta tillbaka skyddshatten efter användning.


  Barn: Användning av Flutide Nasal på barn kräver ofta att någon vuxen övervakar för att garantera att inhalationen utförs på rätt sätt.


  Överskrid inte doseringen.


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.