Panodil Zapp, filmdragerad tablett 500 mg, 20 st

Läkemedel

Panodil Zapp, filmdragerad tablett 500 mg, 20 st

Webbpris

47:-

Butikspris

60:-
Max 3 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

  • Snabbfakta

  • Lindrar tillfällig smärta och feber. Används vid t.ex. feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk
  • Tabletterna är filmdragerade vilket gör dem lätta att svälja, och har en skåra i mitten för att vara enkla att dela
  • Från 12 år. Kontakta sjukvården om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför risk för allvarlig leverskada
  • Detaljerad produktbeskrivning

  • Panodil Zapp innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande. Panodil Zapp används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk. Panodil Zapp kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet. Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.
  • 1 filmdragerad tablett innehåller 500 mg paracetamol, natrium, övriga hjälpämnen.

  • Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning bipacksedeln eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker. Vissa sköra äldre kan behöva en lägre dos. Om du har nedsatt lever- eller njurfunktion eller har Gilberts syndrom bör du rådfråga din läkare om lämplig dos, eftersom den kan behöva justeras nedåt.Tabletterna skall sväljas hela. Panodil Zapp kan tas oberoende av måltider. Rekommenderad dos är: Vuxna och barn över 40 kg (över 12 år): 1-2 tabletter var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och vid 5 dagar vid smärta.