Panodil, Filmdragerad tablett 500mg Blister, 20 st

Läkemedel

Panodil, Filmdragerad tablett 500mg Blister, 20 st

Paracetamol

Webbpris

39:-

Butikspris

45:90
Max 3 köp per kund

Snart i lager

Om produkten

  • Snabbfakta

  • Lindrar tillfällig smärta och feber. Används vid t.ex. feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk
  • Tabletterna är filmdragerade vilket gör dem lätta att svälja, och har en skåra i mitten för att vara enkla att dela
  • Från 12 år
  • Detaljerad produktbeskrivning

  • Panodil innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande. Panodil används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk. Panodil kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet. Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Använd inte Panodil till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat.
  • Den aktiva substansen är paracetamol, 500 mg Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse, povidon, kaliumsorbat, talk, stearinsyra. Dragering: Hypromellos, triacetin.

  • Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada. Använd alltid detta läkemedel enligt läkares anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Om du är äldre, har nedsatt lever- eller njurfunktion eller har Gilberts syndrom, rådfråga din läkare om lämplig dos, då den kan behöva justeras nedåt. Rekommenderad dos: Vuxna och barn över 40 kg (över 12 år): 1-2 tabletter var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn. Panodil ska ej användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination. Kontakta läkare om symtomen inte förbättras inom 3 dagar vid feber eller smärta. Barn: Dosen ska i första hand beräknas efter barnets vikt (10-15 mg/kg kroppsvikt). Barn 15-25 kg (3-7 år): ½ tablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn, högst 2 tabletter per dygn. Barn 25-40 kg (7-12 år): ½ -1 tablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn, högst 4 tabletter per dygn, använd inte Panodil till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat.