Panodil Brus brustablett 500 mg 20 st

Läkemedel

Panodil Brus brustablett 500 mg 20 st

Paracetamol

Webbpris

49:-

Butikspris

60:-
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

  • Snabbfakta

  • Lindrar tillfällig smärta och feber. Används vid t.ex. feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk
  • Brustablett. Löses upp i ett halvt glas vatten, bra om man har svårt att svälja tabletter. Brustabletten är delbar
  • Från 3 år (15 kg). Kontakta sjukvården om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Använd inte till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför risk för allvarlig leverskada
  • Detaljerad produktbeskrivning

  • Panodil Brus innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande. Panodil Brus används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk. Panodil Brus kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet. Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Använd inte Panodil Brus till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat
  • Den aktiva substansen är paracetamol, 500 mg Övriga innehållsämnen är natriumvätekarbonat, sorbitol, sackarinnatrium, natriumlaurilsulfat, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumkarbonat, povidon, dimetikon.

  • Högre doser än rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada. Använd alltid Panodil Brus enligt läkares anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Om du är äldre, har nedsatt lever- eller njurfunktion eller har Gilberts syndrom, rådfråga din läkare om lämplig dos, då den kan behöva justeras nedåt. Rekommenderad dos: Vuxna och barn över 40 kg (över 12 år): 1-2 brustabletter var 4-6 timme, högst 8 brustabletter per dygn. Panodil Brus ska ej användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination. Kontakta läkare om symtomen försämras eller ej förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Barn: Till barn ska dos ges utifrån barnets vikt: Barn 15?25 kg: ½ brustablett var 4?6 timme, högst 4 gånger per dygn, högst 2 brustabletter per dygn. Barn 25?40 kg: ½ -1 brustablett var 4?6 timme, högst 4 gånger per dygn, högst 4 brustabletter per dygn. Använd inte Panodil Brus till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat.