E-handelskund

När du genomför ett köp i vår e-handel behandlar vi dina personuppgifter.  Detta gör vi bl.a. för att köpet ska kunna genomföras och för ge dig erbjudanden. Läs mer här om hur vi hantera dina personuppgifter när du hämtar recept.

Information om Apotek Hjärtats köpvillkor finns här.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

 • Dig själv

Vi samlar in de personuppgifter som du uppger när du genomför ett köp eller vid andra tillfällen delar dina personuppgifter med oss.

 • Betaltjänstleverantörer

Vi samlar viss information från betaltjänstleverantörer som vi får del av i samband med att du ge­nomför ett köp, t.ex. adress.

När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • Vid köp

När du genomför ett köp behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hantera ditt köp, inklusive leverans och eventuella garanti- och reklamationsärenden.

Betalningen genomförs via Klarna Checkout. Det innebär att det är Klarna AB som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar i samband med betalningen.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Identitetsuppgifter, inklusive personnummer

Kontaktuppgifter

Köpinformation

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla köpeavtalet med dig.

 

 

 

 

Bevarandetid:  Dina personuppgifter bevaras till dess att köpet genomförts, inklusive leverans och betalning, samt för en tid om 36 månader därefter för att hantera eventuella lagstadgad ångerrätt, rekla­mations- och garanti­ärenden eller den längre tid därefter som är nödvändig för att hantera ärendet.

 

 • Möjliggöra samleverans mellan ICA Sverige och Apotek Hjärtat

Vi erbjuder samleverans mellan ICA och Apotek Hjärtat. Det innebär att du kan få dina matvaror och apoteksvaror levererade vid samma tillfälle.

För att kunna erbjuda samleveranser behöver vi säkerställa att den valda leveranstiden på ICA passar leveranstiden på Apotek Hjärtat. Detta gör vi genom att kontrollera kontaktuppgifter i form av e-post och telefonnummer samt leveranstid mellan bolagen för att därmed se om samleverans är möjlig.

Vi kommer aldrig dela uppgifter om ditt köp mellan bolagen. Därför har ICA Sverige AB och Apotek Hjärtat AB ett gemensamt personuppgiftsansvar för denna behandling.

Här kan du läsa mer om hur ICA Sverige behandlar dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Kontaktuppgifter, order- och leveransuppgifter 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att ge dig möjlighet till samleverans mellan ICA Sverige och Apotek Hjärtat.

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bearbetas för det här syftet vid matchningstillfället. Personuppgifter bevaras i loggar i 30 dagar för felsökning.

 

 • Kommunikation och lämnade av erbjudanden

Vi behandlar personuppgifter för att kommunicera relevant information och ge erbju­danden om Apotek Hjärtats, ICA-bo­lags och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

E-post

Namn

 

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose  Apotek Hjärtats berättigade intresse av att kommunicera med dig och lämna erbjudanden.

Bevarandetid: Uppgifterna bevaras till dess att du avregistrerar dig från våra utskick.  

 

 • Uppföljning och utvärdering

Vi behandlar personuppgifter för uppföljning och utvärdering av erbjudanden, försäljning och utskick.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Användargenererade uppgifter

Erbjudanden

Identitetsuppgifter

Köpinformation

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera verksamheten.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för detta syfte med undantag för uppgifter om köpinformation som bevaras under en period om 24 månader räknat från tidpunkten för det senaste inköpet för detta syfte, samt för en tid om en (1) månad därefter av tekniska skäl. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.

 

 • Utrednings- och säkerhetsskäl samt för att hantera rättsliga krav

När vi misstänker att vi har blivit utsatta för bedrägeri eller andra lagöverträdelser behandlar vi dina personuppgifter för utrednings- och säkerhetsskäl. Likaså behandlar vi dina personuppgifter om du har rättsliga krav mot Apotek Hjärtat eller om vi har rättsliga krav mot dig.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

De uppgifter som vi har samlat in och som är nödvändiga i det enskilda fallet för att utreda och förhindra bedrägerier, andra lagöverträdelser samt för att hantera rättsliga krav.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utreda och förhindra bedrägerier och andra lagöverträdelser samt för att hantera rättsliga krav.   

 

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte, samt för den tid därefter som är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

 

 • Hantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla och förbättra våra system och tjänster.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

De uppgifter som vi har samlat in och som är nödvändiga för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Bevarandetid:  Dina personuppgifter sparas under samma period som anges i förhållande till ovan angivna ändamål. Personuppgifter i loggar för felsökning och incidenthantering bevaras under en period av 12 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

 

 • Uppfylla rättsliga skyldigheter

Vi måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och redovisningskrav, produktansvar och produktsäkerhet.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga personuppgifter som är nödvändiga i förhållande till respektive rättslig skyldighet.

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rätts­liga förpliktelse som vi har.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

 • Tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Apotek Hjärtat, t.ex. IT-tjänster, kundsupport och företag som levererar varor hem till dig.

 • Övriga mottagare 

I vissa fall kan vi dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situat­ionen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och bemöta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, dom­stol och polisen.

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överföringen

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det.

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga för­pliktelser.

Externa rådgivare

Vi kan lämna nödvändig information till externa rådgivare, t.ex. revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Domstol, motparter etc.

Vi kan dela personuppgifter med rätts­vårdande myndigheter, t.ex. polisen om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att bidra till en pågående brottsutred­ning.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att bidra till en pågående brottsut­redning på begä­ran.

 

Användning av vår app

När du använder vår app behandlar vi dina personuppgifter för att underlätta din användning av appen. Vid inloggning sparar vi ditt personnummer för att kunna visa din information. För detta syfte sparar vi innehållet i din varukorg så att du kan komma tillbaka och fullfölja köpet vid ett senare tillfälle. Om du varit inloggad på vår webbplats och där samtyckt till att vi sparar personnummer på ditt barn för framtida inloggningar kommer denna information även visas i appen.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Identitetsuppgifter, inklusive personnummer

Varukorg (de varor du lagt i varukorgen)

 Rättslig förpliktelse

 Berättigat intresse

 

Bevarandetid:  Vid inloggning i appen sparas ditt personnummer under den tid du är aktiv i appen, uppgifterna sparas inte efter att sessionen avslutats om du inte påbörjat en kundvagn. Om du har påbörjat en varukorg med läkemedel på recept sparas denna för att du ska ha möjlighet att återkomma och fullfölja ditt köp inom 1 dygn. Identitetsuppgifter på dig och ditt barn sparas så länge du vill det, dock som längst fram till dess att barnet fyller 18 år.

 

Väljer du att göra ett köp via vår app kommer dina personuppgifter även att behandlas i enligt vad som anges för e-handelskund samt, om aktuellt, Receptkund. Är du medlem i Klubb Hjärtat kommer dina personuppgifter även behandlas i enlighet med detta. 

Vid användning av appen sparas även data i appen, t ex godkännande av notifieringar om de påminnelser du vill ha och godkännande av platstjänster. Denna information sparas bara på din telefon/enhet och är inget som vi har tillgång till.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2021 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.