Pollensäsongen är här – varannan förväxlar symtom på allergi med förkylning och missar medicinering

22 mars 2022

Fram med ögondroppar och nässpray – nu har pollensäsongen startat i vissa delar av landet. En ny Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Apotek Hjärtat, visar att varannan (54 procent) som upplevt symtom på pollenallergi har svårt att skilja på om symtomen beror på allergi eller en vårförkylning. Nästan var femte (17 procent) vet inte heller när de ska påbörja medicineringen och var fjärde (23 procent) står över medicinen helt. Apotek Hjärtat följer pollenrapporterna och guidar dig till när du bör påbörja medicinering – i just din stad.


Uteserveringar, långpromenader och picknick i det gröna – våren är härlig och många vill spendera mer tid utomhus. Men för vissa är våren även förknippad med en rinnande näsa, kliande ögon och trötthet – som alla kan vara symtom på pollenallergi. Att påbörja medicineringen i tid, med rätt läkemedel, är av största vikt för att må så bra som möjligt under pollensäsongen.

Undersökningen visar att många med pollenallergi inte använder medicin, eller är osäkra på när de ska börja ta den. Nu när våren är i antågande är det viktigt att påbörja rätt behandling i god tid för att minska symtomen, vilket kan vara krångligt då man helst ska börja medicinera redan innan det finns pollen i luften där man bor. Att påbörja behandling när du redan fått symtom gör att medicinen hjälper sämre, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.


Sifo-undersökningen visar att två av fem (39 procent) upplevt symtom på pollenallergi under de senaste fem åren. Samtidigt uppger varannan av dessa (54 procent) att de haft svårt att skilja på om symtomen beror på pollenallergi, vårförkylning eller covid. Det är främst yngre kvinnor i åldern 18-29 år (69 procent) som tycker att det är svårt att avgöra. Vanliga symtom på pollenallergi är genomskinlig snuva, hosta, nysningar samt kliande ögon och hals. Enligt undersökningen får även en av fem (21 procent) andningsproblem kopplat till sin pollenallergi.

– Enligt undersökningen upplever många andningsproblem i samband med pollenallergin. De receptfria allergiläkemedlen är effektiva mot de vanligaste pollenbesvären och kan även lindra den känslighet som uppstår i luftrören under pollensäsongen. Men vid andningsproblem krävs ofta kompletterande astmamedicin. Det är viktigt att inte hoppa över medicinering om man har besvär då det bidrar till att känsligheten i luftrören kan hänga kvar långt in på hösten. Kom förbi oss på Apotek Hjärtat för att prata om vilken medicin som skulle fungera bäst för dig. Och om du fått en inhalator kan vi även ge råd kring hur du använder den på rätt sätt, fortsätter Annika Svedberg.

Apotek Hjärtats tips för att minska pollenbesvären:
Var hellre utomhus morgon och kväll då pollenhalterna normalt sett är lägre än mitt på dagen.
Ha dörrar och fönster stängda.
Duscha varje dag och skölj ur håret efter att du har varit ute.
Undvik att hänga tvätt utomhus.
Vädra vid behov på morgonen när daggen fortfarande binder pollen.
Använd nässköljning för att avlägsna allergiframkallande partiklar från näsan.
Receptfria allergiläkemedel (tabletter, nässpray och ögondroppar) – fråga på ditt apotek om vad som passar dig bäst.
Skippa påskriset.

Undersökningens resultat i korthet:
Två av fem svenskar (39 procent) har upplevt symtom på pollenallergi under de senaste fem åren.
Varannan (54 procent) har haft svårt att skilja på om det beror på pollenallergi eller eventuell förkylning.
Det är främst yngre kvinnor i åldern 18–29 år (69 procent) som tycker det är svårt att skilja på symtomen.
Nära var femte (17 procent) vet inte när under säsongen som de ska påbörja medicinering.
Nära var fjärde (23 procent) som upplevt symtom på pollen tar aldrig medicin mot pollenallergi.
Tre av tio (29 procent) söker information på internet för rådgivning om medicinering mot pollen.
Var femte (21 procent) får andningsproblem kopplat till sin pollenallergi.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Apotek Hjärtat. Den bygger på ca 2500 intervjuer med den svenska allmänheten 18-79 år och är riksrepresentativ. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen, mellan 7-15 januari 2022.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, e-post: press@ica.se

apotekhjartat.se, icagruppen.se

Med omkring 390 apotek runt om i landet, en stadigt växande e-handel och en omsättning på cirka 16 miljarder kronor är Apotek Hjärtat Sveriges största apoteksaktör. Apotek Hjärtat vill ge varje kund bättre hälsa och större välbefinnande genom ett personligt bemötande, ett brett sortiment och relevanta hälsotjänster. Apotek Hjärtat är en del av ICA Gruppen. För mer information, se icagruppen.se och apotekhjartat.se.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2022 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.