Apotek Hjärtat presenterar hållbarhetsrapport för 2020

19 april 2021

Att på ett smittsäkert sätt säkerställa läkemedelstillgången, förbättra folkhälsan och öka transparensen vid läkemedelsproduktion är några av de fokusområden som presenteras i Apotek Hjärtats hållbarhetsrapport för 2020.

På Apotek Hjärtat går fokuserat hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang hand i hand. I kraft av företagets storlek har man både en möjlighet och ett ansvar att bidra till en mer hållbar utveckling inom många områden.

- Vårt övergripande mål som apotek är att genom professionell rådgivning, stort farmaceutiskt kunnande, personlig service, brett sortiment och ett växande utbud av tjänster bidra till en bättre hälsa för våra kunder. Likväl har vi ett ansvar att aktivt arbeta med miljöfrågor och göra allt vi kan för att bidra till en mer hållbar framtid, säger Cecilia de Pedro, hållbarhetschef på Apotek Hjärtat.

Hållbarhetsarbetet baseras på en väsentlighetsanalys, i vilken de viktigaste hållbarhetsaspekterna identifieras. Till dessa hör att bidra till en bättre läkemedelsanvändning och ökad hälsa, men också att minska den egna verksamhetens direkta och indirekta påverkan på miljön. Det är ett arbete som bedrivs såväl internt som tillsammans med leverantörer, partners och kunder.

Ökad transparens vid läkemedelsproduktion
Som första apoteksaktör införde Apotek Hjärtat 2017 hållbarhetsguiden ”Välj med Hjärtat” för att lyfta läkemedelsbolag som är transparenta med sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Sedan dess har Apotek Hjärtat arbetat för att gudien ska bli branschgemensam, något som nu blivit verklighet. På längre sikt är förhoppningen att arbetet också kommer att bidra till ökade krav på hållbar tillverkning av receptbelagda läkemedel. Apotek Hjärtat gör också årligen tredjeparts-audits hos de leverantörer som tillverkar läkemedel som säljs under det egna varumärket ABECE.


Ett speciellt år
Under året vidtogs ett stort antal åtgärder för att skydda medarbetare, kunder och leverantörer från covid-19, utan att förändra tillgången till läkemedel. För att säkerställa tillgängligheten av läkemedel för riskgrupper inledde man ett samarbete med Röda Korset där Apotek Hjärtat tog fram en process för engångsfullmakter som möjliggör för Röda Korsets volontärer att agera ombud. Kapaciteten av e-handelskanalen utökades också snabbt, vilket resulterade i en ökad onlineförsäljning med med 92 procent under 2020.

Läs hållbarhetsrapporen här: www.apotekhjartat.se/om-oss/hallbarhet/hallbarhetsrapport/

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52,
apotekhjartat.se, icagruppen.se 


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2021 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.