Apotek Hjärtats ledningsgrupp

I ledningsgruppen ingår cheferna för företagets centrala stödfunktioner och affärsområden.Eric Lundberg, VD

Eric har lång och gedigen erfarenhet av detaljhandel från ledande roller inom en rad olika branscher. Som vd på Kjell & Co ledde han företagets transformation från butikskedja till fullskalig omniaktör.

Han har även varit marknadsdirektör på Plantagen och Apoteket AB. Eric är ledamot i Svensk Handels styrelse och i Apoteksföreningens styrelse.

 

Sara Billstam, Chef strategi & utveckling

Sara ansvarar för Apotek Hjärtats strategi och affärsutveckling, digitala produktutveckling och bolagets agila transformation. Hon har lång erfarenhet av strategi- och utvecklingsarbete som managementkonsult och kommer närmast från ICA Gruppen där hon ansvarade för koncernens digitaliseringsstrategi.

 

Per Bergman, Chef HR & Säkerhet

Per ansvarar för HR-arbetet inom Apotek Hjärtat, dvs hur vi attraherar och utvecklar våra medarbetare och skapar förutsättningar för medarbetare och team att lyckas. Per har mer än 20 års erfarenhet av att driva lärande och ledarskapsutveckling. De senaste 11 åren som ansvarig för kompetensutveckling inom Apotek Hjärtat, men innan dess också i olika roller på Nordea och Apoteket AB.

Kjell Dahlberg

Kjell Dahlberg, CFO

Kjell har lång erfarenhet från retail och har arbetat på Hjärtat sedan 2014 i rollen som Business Controller Manager. Han har en gedigen bakgrund som Business Controller hos flera apotekskedjor; Apoteket AB och Medstop/Kronans Apotek innan han kom till Hjärtat. Kjell har även arbetat som chefscontroller på ICA innan han klev över till apoteksbranschen.

 

Annika Svedberg

Annika Svedberg, farmaci- och kvalitetschef

Annika ansvarar för kvalitet, regulatoriska frågor samt för utveckling av Apotek Hjärtats farmaceutiska tjänster. Annika är utbildad farmaceut och har lång erfarenhet från apoteksverksamhet, hon har bland annat ansvarat för läkemedelsprofiler på Apoteket AB.

Stefan Jönsson

Monika Magnusson, chef försäljning och drift

Monika ansvarar för försäljning & drift på Hjärtat – vilket omfattar nästan 400 fysiska apotek och flera digitala försäljningskanaler. Monika har mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom apoteksbranschen, senast som chef för försäljningsområde Nord inom Apotek Hjärtat. Hon är Apotekare i grunden.
Fredrik Kullberg

Fredrik Kullberg, marknads- och kommunikationschef (CMO)

Fredrik ansvarar för Apotek Hjärtats varumärke, Klubb Hjärtat, butiksidentitet, kampanjer och övrig reklam. Fredrik har tidigare arbetat på bland annat Kraft Foods och har lång erfarenhet från detaljhandeln samt från kommunikations-branschen.
Klas Pettersson, chef varuförsörjning

Klas ansvarar för logistik på Hjärtat som omfattar såväl varuförsörjning från eget lager till våra apotek samt vårt e-apotek. Han har lång erfarenhet av att arbeta med logistikfrågor i många olika branscher bland annat inom ICA och som managementkonsult. 

 

 

Malin Persson, CIO

Malin ansvarar för Apotek Hjärtats IT-verksamhet. Hon har mångårig erfarenhet från retail och att jobba i gränslandet mellan affär och IT, bland annat i rollen som Head of IT Division Sales Store på H&M. 

 

Jenny Eriksson, Sortiment- & Inköpschef

Jenny ansvarar för Apotek Hjärtats kunderbjudande i de fysiska apotek dvs sortiment, pris, kampanjer, apotekskoncept och space. Hon har tidigare haft fler olika roller på ICA, närmast som Chef Tilläggstjänster på ICA Sverige samt tidigare Chef för avdelningen Affärsanalys inom Sortiment & Inköp.

 

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2022 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.