Vår satsning på hållbar e-handel

Idag står klimatpåverkan från transporter för en stor del av samhällets totala klimatavtryck. Därför har vi på Apotek Hjärtat under lång tid arbetat med att minska vår klimatpåverkan från just transporter. 

Under de senaste åren har vi haft som mål att minska våra klimatutsläpp med 60 procent, ett mål som vi nu är nära att nå. Från och med år 2020 har vi därför, tillsammans med ICA Gruppen,  höjt våra klimatambitioner ytterligare. Baserat på FN:s Parisavtal och ledande klimatforskning ska vi nå minst netto-noll utsläpp år 2030. Det betyder att vi kommer fortsätta  minska våra klimatutsläpp samtidigt som vi ska investera i produktion av förnybar energi. Den investeringen måste minst motsvara lika mycket som vi själva släpper ut.

Klimatsmart val i kassan

Samtidigt som vi minskar våra klimatutsläpp ökar försäljningen via vår e-handel i snabb takt. I och med det ökar också våra transporter och hållbarhetskraven på dessa. Vi arbetar kontinueligt med olika leverantörer för att minska vårt klimatavtryck. Vi vet också att många av våra kunder är miljömedvetna och vill göra medvetna val när de handlar via vår e-handel. Därför erbjuder vi nu kunderna möjligheten att välja fraktsätt utifrån det med lägst klimatpåverkan.

 

 De senaste åren har utvecklingen mot en fossilfri flotta inom transportsektorn ökat kraftigt och alla transportörer som vi samarbetar med har ett aktivt miljöarbete. Många väljer idag att klimatkompensera för 100 procent av sina transporter. Det tycker vi är bra, men det räcker inte. Vi vill att transportörerna ska arbeta med att minska sin reella klimatpåverkan. Därför lät vi miljökonsulter, med lång erfarenhet av klimatanalyser, samla in och jämföra klimatdata från de leveransalternativ vi har idag. Utifrån den jämförelsen kunde vi se vilka av våra e-handelsleveranser som i dagsläget har lägst klimatpåverkan. Baserat på den informationen tog vi fram vårt klimatval. På samma sätt som kunderna på e-handeln tidigare kunnat välja transportsätt utifrån kostnad och leveranstid, kan man nu även välja transportsätt utifrån det alternativ som har lägst klimatpåverkan.

Viktigt med helhetstänk

Vi hoppas att denna möjlighet uppskattas och väljs av våra kunder och att det samtidigt sporrar alla våra transportörer att fortsatta arbeta med att minska sin klimatpåverkan. Vår ambition är att kontinuerligt uppdatera jämförelsen, så det leveransalternativ som har lägst klimatpåverkan idag kanske blir omsprungna av konkurrenterna framöver. Vi ser också att det är viktigt att kunderna tänker på klimatpåverkan från sina egna resor och att de i så stor utsträckning som möjligt väljer alternativ som att gå, cykla eller åka kollektivt när de hämtar ut sina paket. Många av våra kunder bor samtidigt på orter där man till stor del är beroende av bilen, och då tycker vi att det är bra att kunden ser till att göra flera ärenden samtidigt.

Medverkan i forskning om hållbara leveranser

Eftersom e-handelsbranschen växer är det viktigt att hänga med i den snabba utvecklingen. Därför är vi med i ett forskningsprojekt som syftar till att utforma och presentera leveransalternativ med lägst klimatpåverkan inom e-handeln. Projektet ” Hållbar distribution i e-handeln: Hur kan klimatsmarta leveransalternativ underlättas?” leds av Linköpings Universitet och Stockholms universitet och pågår under fyra år. Genom att delta i det här projektet kan vi validera på vårt eget arbete och få ett akademiskt och objektivt perspektiv på våra satsningar. Under projektets gång kommer vi att få ta del av ”best practice” inom området, vilket gör att vi, innan forskningen blir publik, har möjlighet att kalibrera vårt klimatarbete utifrån den senaste forskningen inom klimatpåverkan från e-handelsleveranser. Vi hoppas också att vi kommer kunna utbyta erfarenheter och inspireras av de övriga företagen som deltar i projektet.  

 


Om klimatjämförelsen av våra transportörer

Under sommren och hösten 2019 genomförde miljökonsultbyrån U&We en jämförelse av klimatpåverkan från de transportörer som levererar Apotek Hjärtats e-handelsleveranser. Alla transportörer delande med sig av sina egna klimatberäkningar, som var specifika för Apotek Hjärtats leveranser. U&We har lång erfarenhet av att genomföra klimatanalyser och kunde därför göra en kvalitativ granskning och jämförelse mellan transportörernas egna beräkningar. Alla transportörers beräkningar baseras på internationella standarder för klimatberäkningar. Jämförelsen resulterade i att vi kunde indentifiera vilka e-handelstransporter som idag har lägst klimatpåverkan.

Alla transportörer som Apotek Hjärtat samarbetar med har ett aktivit miljöarbete och stort fokus ligger på att minska klimatutsläppen. Apotek Hjärtats ambition är därför att följa transportörernas arbete och kontinuerligt uppdatera vår jämförelse.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2022 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.