Mind och Hjärtat i långsiktigt samarbete

Genom medmänskliga samtal, kunskapsspridning och påverkansarbete vill föreningen Mind minska stigma och skam kring psykisk ohälsa och öka förutsättningarna för psykiskt välbefinnande för alla. Mind vill ge alla kraft att leva.

På Apotek Hjärtat har vi ett långsiktigt samarbete med Mind för att bidra till deras vision om ett samhälle som främjar psykiskt välbefinnande. Vårt mål med samarbetet är att bidra till att höja kunskapen om och förståelsen för psykisk ohälsa. Vi stöttar också Mind ekonomiskt genom företagsbidrag och insamlingar via våra kunder.

Några av de aktiviteter som vi har gjort tillsammans:

Mind driver tre stödlinjer dit man kan ringa om man behöver prata med någon:

  • Självmordslinjen, telefonnummer 90 101
  • Äldrelinjen, telefonnummer 020-22 22 33
  • Föräldralinjen, telefinnummer 020-85 20 00

Läs mer om Minds stödlinjer på mind.se.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2022 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.