Kvalitetsäkring av vårt sortiment

Kunderna ska kunna lita på att Apotek Hjärtats sortiment alltid håller en hög kvalitet vad gäller innehåll och funktionalitet. Vi vill också vara en apoteksaktör som värnar om miljön.

En viktig del av Apotek Hjärtats miljöpolicy är att ta ett aktivt ansvar i utvärderingen av våra produkters miljöpåverkan och att involvera våra leverantörer i detta arbete.

Samverkar med omvärlden

Leverantörer av läkemedel godkänns av Läkemedelsverket och alla apotek har tillhanda-hållandeskyldighet av godkända läkemedel. Apotek Hjärtat vill dock verka för att minimera negativ miljöpåverkan från läkemedlen och informerar därför aktivt om vikten av rätt användning och hantering/destruktion, vid expedition av läkemedel. Vi är också med och påverkar genom att delta i nätverk tillsammans med andra intressenter. Bland annat är Apotek Hjärtat är sedan 2014 drivande i en expertgrupp kring Läkemedel och miljö på SWH (Swedish Water House).  Där  samverkar vi med läkemedelsbranschen, myndigheter,  kommuner och landsting samt andra viktiga aktörer i Sverige i syfte att minska läkemedels påverkan i miljön både i Sverige och internationellt.

För att säkerställa att våra everantörer tar ett miljömässigt och socialt ansvar arbetar med självdeklaration, det vill säga att leverantören får skriva under att de uppfyller våra krav, kopplat till vilken typ av produkt de tillverkar och en Uppförandekod eller ”Code of Conduct”.  Vår kod sammanfattar internationellt vedertagna standarder som FNs allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, FN konventionen om barns rättigheter samt vissa av ILOs konventioner.  Alla våra leverantörer av egna märkesvaror har skrivit på uppförandekoden. Vi följer också upp att de håller vad de lovar genom inspektioner på fabrikerna.

Våra produkter

Våra egenvårdsprodukter (innehåll och förpackningar) ska så långt som möjligt vara skonsamma mot miljön. De ska inte heller innehålla ämnen som framkallar allergi eller på annat sätt riskerar att skada användaren. Apotek Hjärtat utgår från en särskild ”negativlista” som innefattar ämnen som är skadliga för miljön eller allergena när vi ställer krav på innehållet i de produkter som vi tar in i vårt sortiment. Särskilt stränga krav gäller för Hjärtats egna märkesvaror i de två serierna Apotek Hjärtat  respektive Apolosophy.

Men det räcker inte att vi har milda, säkra och miljövänliga produkter. Vi måste även ha produkter som kunderna tycker känns bra att använda. Därför testar vi och följer upp hur  våra produkter uppfattas av kunderna , både med hjälp av Hjärtats medarbetare och genom vår kundpanel.

 

För alla våra egna märkesvaror gäller att man får pengarna tillbaka om man inte är nöjd som kund.

 

Så här går det till när vi tar fram våra egna märkesvaror

  1. Kategorichef identifierar behov och gör en internbeställning med krav på produktegenskaper, kvalitetsnivå och pris
  2. Produktchef EMV kontaktar leverantör och utvecklar prover och förhandlar priser enligt uppsatta krav
  3. Kvalitetsavdelningen testar och säkerställer att produkterna lever upp till våra krav och att testpanelen bedömer att produkterna har samma nivå eller högre än jämförelseprodukten
  4. Marknadsavdelningen utvecklar passande design i samarbete med vår designbyrå med utgångspunkt både utifrån Hjärtats övergripande designsstrategi och de kategorikoder som finns inom produktkategorin.
  5. När samtliga kriterier är uppfyllda lanseras produkten.

 

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FNs fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och befrämja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen, samt att värna om fackliga fri- och rättigheter.

 

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2018 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Cookies från Hjärtat

Apotek Hjärtat använder kakor (cookies) för att ge dig en så bra användarupplevelse som möjligt. Kakor används också och för att analysera och utveckla våra system och tjänster. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Du kan när som helst ändra dina cookieinställningar. Läs mer här