Klimatneutralitet 2020

För att bidra till FN:s mål att begränsa temperaturökningen har Apotek Hjärtats ägare ICA Gruppen beslutat om att all verksamhet inom koncernen ska vara klimatneutral till 2020. För Apotek Hjärtats del omfattar målet all påverkan som verksamheten orsakar i apotek, lager och på kontor - via exempelvis användande av godstransporter, el och tjänsteresor. Målet ska nås dels genom att minska de klimatpåverkande utsläppen, dels genom ökad resurseffektivitet. Den klimatpåverkan som inte kan elimineras i driften till 2020 kommer att klimatkompenseras.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2022 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.