Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Voltaren Gel

23,2 mg/g | 50 g

Webbpris

81:-
Jämförpris: 1620:-/kg
Butikspris 115:-
st
Köp
 • Webblager +10 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Voltaren Verksamt ämne: Diklofenak Varunummer: 475984 Apotekets varuid: 45904
 • Effektiv vid led- och muskelskador
 • Smärtlindrande och dämpar inflammation
 • Från 14 år. Används inte i mer än 14 dagar utan kontakt med läkare.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Voltaren 23,2 mg/g gel är och vad det används för

  Voltaren gel innehåller den aktiva substansen diklofenak, som tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID). Diklofenak lindrar smärta och har en inflammationshämmande effekt.

  Voltaren gel används vid:

  Voltaren gel är endast avsedd för utvärtes bruk.

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Voltaren 23,2 mg/g gel

  23,2 mg/g gel
  diklofenakdietylamin
  butylhydroxitoluen och propylenglykol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd..

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Voltaren 23,2 mg/g gel är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Voltaren 23,2 mg/g gel
  3. Hur du använder Voltaren 23,2 mg/g gel
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Voltaren 23,2 mg/g gel ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Voltaren 23,2 mg/g gel är och vad det används för

  Voltaren gel innehåller den aktiva substansen diklofenak, som tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID). Diklofenak lindrar smärta och har en inflammationshämmande effekt.

  Voltaren gel används vid:

  • lätt till måttlig smärta i samband med muskel- och ledskador, som t.ex. sportskador.


  Voltaren gel är endast avsedd för utvärtes bruk.


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.


  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Voltaren 23,2 mg/g gel

  Använd inte Voltaren 23,2 mg/g gel

  • Om du är allergisk mot diklofenak eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Om du är allergisk mot andra läkemedel som används för att behandla smärta, feber eller inflammation, som ibuprofen eller acetylsalicylsyra (används även för att förebygga blodproppar). Fråga din läkare eller apotekspersonalen om du är osäker.

   Symtom på en allergisk reaktion mot dessa läkemedel kan innefatta: pipande andhämtning eller andfåddhet (astma); nässelfeber eller hudutslag; svullnad av ansikte eller tunga; rinnsnuva.

  • Under graviditetens sista tre månader.

  • Om du är yngre än 14 år.

  Varningar och försiktighet

  • Rådgör med läkare innan behandling med Voltaren gel påbörjas om du har nedsatt njur-, hjärt-, leverfunktion eller magsår.

  • Voltaren gel får ej användas på öppna sår, eksem, akne eller infekterad hud.

  • Undvik att använda Voltaren gel på stora hudpartier under en längre tid, om inte du har fått detta rekommenderat av läkare. Risken för biverkningar ökar med tiden. Den rekommenderade behandlingstiden skall därför inte överskridas.

  • Voltaren gel är endast avsett för utvärtes bruk. Använd det inte i munnen eller på slemhinnor. Voltaren gel får aldrig sväljas.

  • Undvik att få Voltaren gel i ögonen. Om detta händer, skölj ögonen noga med rent vatten. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om besvär kvarstår.

  • Tvätta händerna efter användning.

  • Använd inte Voltaren gel tillsammans med lufttäta bandage. Vid stukning kan leden lindas men inte så hårt att blodcirkulationen stryps.

  • Undvik direkt solljus och solarium under behandling och 2 veckor därefter, t.ex. genom att täcka behandlat område med kläder.

  • Avbryt behandlingen om hudutslag uppträder.


  Tala med läkare eller apotekspersonal om du har några frågor innan du använder Voltaren gel.

  Barn och ungdomar

  Information om effekt och säkerhet vid behandling av barn och ungdomar under 14 år är begränsad (se avsnitt ”Använd inte Voltaren gel”).

  För barn som är 14 år och äldre rekommenderas att patienten/föräldrarna till barnet konsulterar läkare om tillståndet inte förbättras inom 7 dagar vid smärta eller om symtomen förvärras.

  Andra läkemedel och Voltaren 23,2 mg/g gel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Gravida kvinnor ska inte använda Voltaren gel under de tre sista månaderna av graviditeten. Användning av Voltaren gel ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


  Diklofenak passerar över i modersmjölk i små mängder. Voltaren gel bör endast användas vid amning efter läkares ordination. Voltaren gel bör inte appliceras på brösten hos ammande mödrar eller någon annanstans på stora hudytor eller under en längre tid.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Voltaren gel påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

  Voltaren 23,2 mg/g gel innehåller butylhydroxitoluen och propylenglykol

  Voltaren gel innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation och butylhydroxitoluen som kan ge hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller irritation i ögon och på slemhinnor.


  3. Hur du använder Voltaren 23,2 mg/g gel

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Vuxna och ungdomar över 14 år


  Dosering: 2 till 4 g (5 till 10 cm gelsträng) appliceras 2 gånger dagligen. Använd inte mer än 8 gram per dag.


  1. Före första användningen: ta bort förseglingen med hjälp av den präglade ytan på skruvkorkens baksida.

  2. Massera försiktigt in gelen i huden på det smärtande eller inflammerade området. Du kan uppleva en svagt kylande känsla när gelen masseras in.

  3. Tvätta händerna efteråt för att undvika oavsiktlig kontakt med mun och ögon, givetvis under förutsättning att det inte är händerna som skall behandlas.


  Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.


  Behandlingen bör inte pågå längre än 14 dagar annat än på läkares inrådan.


  Voltaren gel skall inte användas till barn och ungdomar under 14 år.

  Om du använt för stor mängd av Voltaren 23,2 mg/g gel

  Om du använt för stor mängd läkemedel eller om du eller t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Voltaren 23,2 mg/g gel

  Om du har glömt att använda Voltaren gel, applicera nästa dos när du kommer ihåg det och fortsätt sedan som vanligt. Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningarna är oftast lindriga och övergående hudreaktioner på behandlingsstället. I mycket sällsynta fall kan allergiska reaktioner förekomma. Sluta då använda Voltaren gel och kontakta genast din läkare.


  Vanliga

  (förekommer hos fler än 1 av 100 användare)

  • Hudutslag, eksem, klåda, hudrodnad, hudinflammation och stickande känsla i huden där gelen applicerats.


  Sällsynta

  (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

  • Hudinflammation med blåsbildning där gelen applicerats.


  Mycket sällsynta

  (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

  • Ljuskänslighetsreaktioner i huden (yttrar sig som solskador med sveda, klåda, svullnad och blåsbildning), astma, utslag med varfyllda blåsor, överkänslighetsreaktioner och angioödem (svullnad av hud och slemhinnor, t.ex. i ansikte och fingerleder).


  Sluta att använda Voltaren gel och kontakta omedelbart din läkare om svullnad av bland annat ansikte, tunga och/eller svalg eller nässelutslag, andnöd och svårighet att svälja inträffar.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Voltaren 23,2 mg/g gel ska förvaras

  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är diklofenakdietylamin. 1 gram gel innehåller 23,2 mg (2,32%) diklofenakdietylamin, vilket motsvarar 20 mg diklofenaknatrium.

  Övriga innehållsämnen är: butylhydroxitoluen, karbomer, kokoylkaprylokaprat, dietylamin, isopropylalkohol, flytande paraffin, makrogolcetostearyleter, oleylalkohol, propylenglykol, eukalyptusparfym och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Voltaren gel är en vit eller nästan vit, mjuk, homogen, krämliknande gel.


  Voltaren gel finns i tuber om 30, 50, 60, 100 g och 120 g. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

  Nykær 68

  2605 Brøndby

  Danmark

  tel: 020-100579


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-08-12


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.