Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Prac-tic Spot-on, lösning, endospipett

275 mg | 3 x 2,2 ml
240:-
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Prac-tic Verksamt ämne: Pyriprol Varunummer: 399431 Apotekets varuid: 14405
 • Mot fästingar och loppor på hund (11-22 kg)
 • Effekt i 4 veckor
 • Läkemedel för djur. Droppas på huden på hundens rygg.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Behandling och prevention av loppangrepp (Ctenocephalides canis och C. felis).

  Behandling och prevention av fästingangrepp (Ixodes ricinus, Ixodes scapularis, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum).

  Behandling och prevention av loppangrepp: Prac-tic är effektivt mot nya loppangrepp i minst 4 veckor.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL

  Prac-tic spot-on, lösning för hundar

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Novartis Sanidad Animal S.L.
  Calle de la Marina, 206
  E-08013 Barcelona
  Spanien


  Tillverkare:

  Novartis Santé Animale S.A.S.
  Usine de Huningue
  26, rue de la Chapelle
  F-68332 Huningue Cedex
  Frankrike

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Prac-tic 56,25 mg spot-on, lösning för mycket små hundar, Prac-tic 137,5 mg spot-on, lösning för små hundar, Prac-tic 275 mg spot-on, lösning för medelstora hundar, Prac-tic 625 mg spot-on, lösning för stora hundar. Pyriprol.

  3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  1 ml innehåller 125 mg pyriprol i form av färglös till gul, klar lösning för utvärtes bruk på huden.


  En pipett innehåller:


  Dosenhet

  Pyriprol

  Prac-tic för mycket små hundar

  0,45 ml

  56,25 mg

  Prac-tic för små hundar

  1,1 ml

  137,5 mg

  Prac-tic för medelstora hundar

  2,2 ml

  275 mg

  Prac-tic för stora hundar

  5,0 ml

  625 mg


  Lösningen innehåller också 0,1 % butylhydroxitoluen (E321)

  4. INDIKATION(ER)

  Behandling och prevention av loppangrepp (Ctenocephalides canis och C. felis).


  Behandling och prevention av fästingangrepp (Ixodes ricinus, Ixodes scapularis, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum).


  Behandling och prevention av loppangrepp: Prac-tic är effektivt mot nya loppangrepp i minst 4 veckor.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall inte användas till hundar yngre än 8 veckor eller som väger under 2 kg.


  Skall inte användas vid överkänslighet mot ämnen i fenylpyrazolgruppen eller mot något hjälpämne.


  Skall inte användas till sjuka djur eller djur under konvalescens.


  Det veterinärmedicinska läkemedlet är speciellt utvecklat för hundar. Skall inte användas till katter då det skulle kunna leda till överdosering.


  Skall inte användas till kaniner.

  6. BIVERKNINGAR*

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


  Följande har rapporterats i mycket sällsynta fall:
  - reaktioner på appliceringsstället och huden: klåda, pälsförändringar, dermatit (hudinflammation), erytem (hudrodnad), pälsavfall, missfärgning av pälsen och att pälsen ser fet ut
  - neurologiska reaktioner: ataxi (brist på koordination) och kramper
  - systemiska reaktioner: letargi (dåsighet)
  - reaktioner i mag-tarmkanalen: kräkningar och diarré.


  Dessa tecken är vanligen övergående och försvinner inom 24 timmar efter applicering. Rådfråga veterinären om det tar längre tid för dem att försvinna.


  Kortvarigt ökat salivflöde (hypersalivation) kan förekomma, om hunden skulle slicka sig på behandlingsstället omedelbart efter behandling. Detta är inget tecken på förgiftning och försvinner inom några minuter utan behandling. Korrekt tillförsel av medlet minimerar hundens möjligheter att slicka på behandlingsstället.


  *- Mycket vanliga (biverkningen eller biverkningarna förekommer hos fler än 1 av 10 djur under en behandling)
  - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100)
  - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000)
  - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000)
  - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000, inklusive enstaka rapporter).

  7. DJURSLAG

  Hund.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  För spot-on utvärtes bruk på hundens hud.


  Doseringstabell


  Rekommenderad minimidos är 12,5 mg pyriprol per kg kroppsvikt, vilket motsvarar 0,1 ml spot-on, lösning per kg kroppsvikt.


  Hundens viktintervall

  (kg)

  Pipettstorlek

  som skall

  användas

  En pipett med 12,5 % (w/v) lösning innehåller (ml)

  Pyriprol

  (mg/kg

  kroppsvikt)

  2 – 4,5 kg

  Mycket små

  hundar

  0,45

  12,5 – 28,1

  4,5 – 11 kg

  Små hundar

  1,1

  12,5 – 30,6

  11 – 22 kg

  Medelstora

  hundar

  2,2

  12,5 – 25,0

  22 – 50 kg

  Stora hundar

  5,0

  12,5 – 28,4

  Mer än 50 kg

  Använd lämplig kombination av pipetter för att uppnå korrekt dos

  Inom varje viktintervall bör hela innehållet i en pipett av korrekt storlek appliceras på hundens hud.


  Behandling och förebyggande av loppangrepp


  Pyriprol dödar loppor inom 24 timmar efter applicering. En behandling förebygger loppangrepp i 4 veckor framåt.


  Behandling och förebyggande av fästingangrepp


  Pyriprol dödar fästingar inom 48 timmar efter applicering. En behandling ger effekt mot fästingar i 4 veckor.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Endast för applicering på huden.


  Ta ut en pipett ur förpackningen. Håll den lodrätt. Slå lätt på den smala delen av pipetten för att säkerställa att innehållet finns i själva behållaren. Vrid av toppen på pipetten längs den perforerade linjen.
  Dela pälsen på hundens rygg mellan skulderbladen så att huden blir synlig. Placera pipettens spets på huden och kläm ihop pipetten lätt flera gånger så att innehållet töms på 1 eller 2 ställen på huden. Försäkra dig om att produkten hamnar på huden. Applicera innehållet i 5 ml-pipetten på 2–3 ställen längs ryggraden på stora hundar för att förhindra att vätskan rinner av.


  Hunden skall vägas noggrant före behandling för att säkerställa att en pipett av korrekt storlek används.

  10. KARENSTID

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på pipetten.
  Förvara pipetten i blisterförpackningen tills den skall användas. Ljuskänsligt.
  Förvaras vid högst 25 °C.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda försiktighetsåtgärdar för personer som ger läkemedlet till djur:
  Personer med känd allergi mot föreningar i fenylpyrazolgruppen eller något hjälpämne skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.


  Undvik att få innehållet på fingrarna. Tvätta händerna efter användning och tvätta bort medel som eventuellt kommit i kontakt med huden med tvål och vatten. Om det veterinärmedicinska läkemedlet av misstag kommit i ögonen skall ögonen noga spolas med vatten. Om ögonirritationen kvarstår bör läkare uppsökas och bipacksedeln eller etiketten visas.


  Vid kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet kan domning och irritation i hud och slemhinnor förekomma. Besvären försvinner vanligen spontant.


  Om du eller någon annan oavsiktligt har svalt ned det veterinärmedicinska läkemedlet, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.


  Rök, ät eller drick inte vid hantering av det veterinärmedicinska läkemedlet.


  Som en säkerhetsåtgärd skall direktkontakt med den behandlade hunden undvikas, och barn bör inte tillåtas leka med behandlade hundar förrän behandlingsstället har torkat. Därför rekommenderas att hundarna behandlas på kvällen. Nyligen behandlade hundar skall inte tillåtas sova i samma säng som ägarna, speciellt inte tillsammans med barn.


  Det veterinärmedicinska läkemedlet är avsett för behandling mot fästingar och vuxna loppor. Alla hundar i hushållet skall behandlas samtidigt.


  Särskilda försiktighetåtgärder för djur:
  Som regel lossnar fästingar från hunden inom 24 till 48 timmar efter kontakt med djuret. Enstaka fästingar kan dock ha bitit sig fast på hunden. Av denna anledning kan överföring av fästingburna smittsamma sjukdomar inte helt uteslutas.


  I fall med kraftigt loppangrepp innan behandlingen påbörjas skall hundens omgivning dammsugas och behandlas med lämpligt insektsdödande medel.


  Appliceras endast på hudytan och på oskadad hud.


  Det veterinärmedicinska läkemedlet är endast avsett för utvärtes bruk på hundar, ge det inte via hundens mun. Försiktighet ska iakttas för att undvika att det veterinärmedicinska läkemedlet kommer i kontakt med hundens ögon.


  Rådfråga veterinär om du planerar att använda läkemedlet till hundar som får andra produkter eller läkemedel.


  Ge inte det veterinärmedicinska läkemedlet via munnen, vilket kan leda till överdosering, eller via någon annan administreringsväg.


  Säkerhet för det veterinärmedicinska läkemedlet har inte fastställts hos avelshundar inklusive dräktiga eller lakterande tikar. Om du misstänker att hunden kan vara dräktig, eller om tiken har diande valpar eller om du vill behandla en avelshund, konsultera veterinär innan behandlingen påbörjas.


  Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):
  Lindriga neurologiska tecken, såsom något bristande koordination och osäker gång observerades hos vissa djur som behandlades en gång i månaden. Tecknen försvann inom 3 timmar efter behandling.


  Hos 1 av 8 hundar observerades följande övergående biverkningar: darrningar, ataxi (brist på koordination), flämtning och kramper. Tecknen försvann inom 18 timmar efter behandling.


  Efter en överdosering vid ett enda tillfälle sågs följande biverkningar: kräkning, aptitlöshet, minskad kroppsvikt, muskeltremor, krampanfall, ostadighet, andfåddhet. Alla tecken, med undantag för aptitlösheten, var helt borta inom 48 timmar.


  Överdosering av det veterinärmedicinska läkemedlet kan göra att pälsen klibbar och trasslar ihop på behandlingsstället i upp till 24 timmar.


  Ifall överdosering inträffar bör veterinär kontaktas.


  Använd medlet på ett område där din hund inte kan slicka bort det och låt inte din hund eller andra djur slicka varandra efter behandling.


  Hundar bör inte badas eller schamponeras inom 48 timmar före behandling. Badning/genomblötning av hunden med vatten eller schamponering inom 24 timmar efter behandling kan minska effekten av det veterinärmedicinska läkemedlet. Om du vill tvätta hunden, låt det gå minst en dag mellan behandling och schamponering.


  Försiktighet skall iakttas så att inte pälsen blöts alltför mycket av det veterinärmedicinska läkemedlet eftersom detta kan göra att pälsen på behandlingsstället klibbar och trasslar ihop. Skulle detta inträffa försvinner det dock inom 24 timmar efter applikation.


  Prac-tic-lösningen kan fläcka material såsom läder, tyg, plast och behandlade ytor. Låt applikationsstället torka före kontakt med dessa material.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.


  Prac-tic får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fisk och andra vattenlevande organismer.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.
  Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  06.06.2014. Utförlig information om det veterinärmedicinska läkemedlet finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/

  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Under en period av minst 4 veckor efter behandling dör de vuxna lopporna innan de hunnit lägga ägg. Eftersom Prac-tic fullständigt sätter äggproduktionen ur spel, bryts loppans livscykel.


  Pappkartong innehållande 1, 2 eller 10 blister med 3 pipetter i varje.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos det nationella ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  België /Belgique/Belgien, Luxembourg/Luxemburg, Nederland:

  Novartis Consumer Health B.V.

  Tel /Tél: +31-76 533 00 20

  France:

  Novartis Santé Animale S.A.S.

  Tél: +33-(0) 1 47 52 06 02

  Česká republika:

  Novartis s.r.o.

  Tel: + 420 2 257 75 331

  Italia:

  Novartis Animal Health S.p.A.

  Tel: +39-02 96542205

  Danmark, Ísland, Norge, Suomi/Finland, Sverige:

  Novartis Healthcare A/S

  Tlf/Sími/Tel/Puh: +45-39 16 84 00

  United Kingdom, Ireland, Malta:

  Novartis Animal Health UK Ltd.

  Tel: +44-(0) 1 763 850 500

  Deutschland:

  Novartis Tiergesundheit GmbH

  Tel: +49-(0)89 7877 713

  Magyarország:

  Novartis Hungária Kft

  Tel: +36 1 457 6691

  Eesti, Hrvatska, Latvija, Lietuva, Република България, România, Slovenija, Slovenská republika: Novartis Animal Health d.o.o.

  Tel/ Teл: + 386 1 580 2884

  Österreich:

  Novartis Animal Health GmbH

  Tel: +43-(0)5338 2000

  Ελλάδα:

  Premier Shukuroglou Hellas SA

  Tηλ: +30-(210)6538-061/181

  Polska:

  Novartis Poland Sp. z.o.o.

  Tel: +48 22 375 4 859

  Κύπρος:

  Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

  Tηλ: +357 22 81 53 53

  Portugal:

  Novartis Farma-Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351-21 000 86 00

  España:

  Novartis Sanidad Animal, S.L.

  Tel: +34-93 306 4700

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.