Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Kolsuspension oral suspension

150 mg/ml | 100 ml
135:-
Jämförpris: 1350:-/l
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Kol aktivt Varunummer: 132852 Apotekets varuid: 13731
 • Används vid akuta förgiftningar
 • Förhindrar att skadliga ämnen upptas i kroppen
 • Vid förgiftningar skall kontakt alltid tas med läkare eller Giftinformationscentralen tel 112
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Kolsuspension är och vad det används för

  Kolsuspension innehåller aktivt kol. Kolet binder en rad för kroppen skadliga ämnen till sin yta t ex kemiska gifter, läkemedel och bakteriegifter och förhindrar därmed att de upptas i kroppen. Verksamt vid akuta förgiftningar och förgiftningstillbud.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Kolsuspension

  150mg/ml oralsuspension
  aktivt kol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Kolsuspension är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Kolsuspension
  3. Hur du tar Kolsuspension
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Kolsuspension ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Kolsuspension är och vad det används för

  Kolsuspension innehåller aktivt kol. Kolet binder en rad för kroppen skadliga ämnen till sin yta t ex kemiska gifter, läkemedel och bakteriegifter och förhindrar därmed att de upptas i kroppen. Verksamt vid akuta förgiftningar och förgiftningstillbud.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Kolsuspension

  Ta inte Kolsuspension

  • om du är allergisk mot aktivt kol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Kolsuspension är overksamt vid lut- och syraförgiftningar.

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Kolsuspension.

  Andra läkemedel och Kolsuspension

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Aktivt kol kan minska effekten av andra läkemedel vid samtidigt intag. Kolsuspension och annan medicin bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

  Graviditet, amning

  Inga kända risker vid användning under graviditet.

  Inga kända effekter på det ammade barnet.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kolsuspension har ingen eller försumbar effekt på körförmåga och användning av maskiner.

  Kolsuspension innehåller

  • 0,2 vol% etanol (alkohol) d.v.s upp till 0,17 g per dos för en vuxen, motsvarande 4,3 ml öl eller 1,8 ml vin per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksammas av gravida och ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

  • sorbitol (E420), som är en sorts socker. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Kan ha en milt laxerande effekt. Kalorivärde: 2,6 kcal/g sorbitol.

  • propylhydroxibensoat (E216), som kan orsaka allergiska reaktioner (möjligen fördröjda)

  • metylhydroxibensoat (E218), som kan orsaka allergiska reaktioner (möjligen fördröjda)


  3. Hur du tar Kolsuspension

  Användning för barn och ungdomar

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Rekommenderad dos vid akut förgiftning och förgiftningstillbud: Vid akuta förgiftningar skall kol ges snarast möjligt efter det att den giftiga substansen intagits, helst inom 5-10 minuter. Dosen anpassas efter uppskattad förtärd giftmängd. Viktmässig relation mellan gift och kol bör vara minst 1:10. 15 ml Kolsuspension motsvarar 2,25 g kol.


  Riktlinjer för dosering:

  Barn: ca 70 ml (motsvarar ¾ flaska Kolsuspension) snarast möjligt efter det att den giftiga substansen intagits.

  Vuxna: ca 150 ml (motsvarar 1½ flaska Kolsuspension) snarast möjligt efter det att den giftiga substansen intagits.


  Konsistensen blir mer lättflytande om flaskan skakas innan medlet tas.

  Vid förgiftningar skall kontakt alltid tas med läkare eller Giftinformationscentralen tel 112.

  Om du har tagit för stor mängd av Kolsuspension

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Förstoppning. Vid stora intag av sorbitol kan diarréer uppkomma.

  Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

  Vid administrering av suspension med kol och sorbitoltillsats till barn har enstaka fall av störd elektrolytbalans efter diarréer rapporterats.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Kolsuspension ska förvaras

  Förvaras vid högst 25ºC.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är aktivt kol 150 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är sorbitol 120 mg/ml (sötningsmedel E420), magnesiumaluminiumsilikat, karmellosnatrium, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E216), etanol (96%) 1,2 mg/ml och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Kolsuspension är en svart tjockflytande oral suspension.

  Kolsuspension förpackas i en 100 ml plastflaska.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  ABIGO Medical AB

  Ekonomivägen 5

  436 33 Askim

  Tel: 031-7484950

  Fax: 031-683951

  e-post: pharma@abigo.se


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-03-06


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.