Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Pinex jordgubb granulat i dospåse

250 mg | 10 st

Maxantal per beställning: 5

44:90
Jämförpris: 4:49/st
st
Köp
 • Webblager Bara ett fåtal kvar! Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Pinex Verksamt ämne: Paracetamol Varunummer: 456353 Apotekets varuid: 44625
 • Vid tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk
 • Granulaten (kornen) tas direkt i munnen, på tungan, och sväljs utan vatten
 • Från 4 år. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Ej till barn under 12 år i mer än 2 dygn utan kontakt med läkare. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför risk för allvarlig leverskada.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Pinex Jordgubb är och vad det används för

  Paracetamol tillhör den farmakoterapeutiska gruppen analgetika (smärtstillande läkemedel) som samtidigt verkar febernedsättande med en svag antiinflammatorisk effekt.

  Pinex Jordgubb används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.

  Paracetamol som finns i Pinex Jordgubb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Pinex Jordgubb

  250 mg granulat i dospåse
  paracetamol
  sorbitol och sackaros

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. (Se avsnitt 4.)

  - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. (För barn under 12 år, se avsnitt 3.).


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Pinex Jordgubb är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Pinex Jordgubb
  3. Hur du använder Pinex Jordgubb
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Pinex Jordgubb ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Pinex Jordgubb är och vad det används för

  Paracetamol tillhör den farmakoterapeutiska gruppen analgetika (smärtstillande läkemedel) som samtidigt verkar febernedsättande med en svag antiinflammatorisk effekt.


  Pinex Jordgubb används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.


  Paracetamol som finns i Pinex Jordgubb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Pinex Jordgubb

  Ta inte Pinex Jordgubb

  - om du är allergisk mot paracetamol eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  - om du har allvarliga njurproblem

  - om du har hepatit

  - om du tar andra läkemedel som innehåller paracetamol eftersom det kan leda till allvarlig leverskada

  - om du har alkoholproblem

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Pinex Jordgubb.

  - om du har njur- eller leversjukdom

  - om du har brist på glukos-6-fosfatedehydrogenas (ett enzym)

  - om du har hemolytisk anemi (onormal nedbrytning av röda blodkroppar)

  - om du har Gilberts syndrom (ärvd lätt gulsot)

  - om du är astmatiker och samtidigt är överkänslig mot acetylsalicylsyra


  Överskrid inte rekommenderad dos.


  Långtidsanvändning eller frekvent användning avrådes. Du ska inte samtidigt ta andra läkemdel innehållande paracetamol. Intag av flera dagliga doser vid ett tillfälle kan allvarligt skada levern, i sådana fall uppstår inte medvetslöshet. Sjukvård ska dock sökas omedelbart. Långvarig användning, förutom under medicinsk uppsikt, kan vara skadligt.


  I fall av hög feber eller tecken på en sekundär infektion uppkommer eller om symtom kvarstår under längre tid än 3 dagar ska behandlingen utvärderas på nytt.


  Paracetamol ska användas med försiktighet i fall av uttorkning eller kronisk näringsbrist. För vuxna och barn som väger 50 kg eller mer bör den totala dygnsdosen paracetamol vara maximalt 3 g. Om dina symtom förvärras eller inte förbättras inom 3 dagar eller om du har hög feber ska du kontakta läkare.


  Använd inte Pinex Jordgubb utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Pinex Jordgubb tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Pinex Jordgubb.


  Faran för överdosering är större hos patienter med leverskada (utan ärrvävnad) orsakad av alkoholanvändning. Om du har alkoholproblem ska du inte använda Pinex utan läkares ordination.


  Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Pinex Jordgubb utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


  Ta aldrig mer Pinex Jordgubb än vad som står under doseringsanvisningarna. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit högre dos än vad som rekommenderats i denna bipacksedel.


  Huvudvärk kan uppkomma till följd av långtidsanvändning, hög dos eller felaktig användning av smärtstillande läkemedel. Denna huvudvärk ska inte behandlas genom att höja dosen av läkemedlet.


  Vanemässigt intag av smärtstillande läkemedel, särskilt kombinationen av flera olika smärtstillande läkemedel, kan i allmänhet leda till kvarstående njurskador med risk för njursvikt (analgetisk nefropati).


  Plötsligt avbrott av långtidsanvändning, hög dos eller felaktig användning kan leda till huvudvärk, trötthet, muskelvärk, nervositet och autonoma symtom. Dessa utsättningssymptom är övergående inom några dagar. Innan de gått över ska ytterligare intag av smärtstillande läkemedel undvikas och inte återupptas utan medicinsk rådgivning.


  Du ska inte ta Pinex Jordgubb under långa perioder eller i höga doser utan att tala med din läkare eller tandläkare.

  Andra läkemedel och Pinex Jordgubb

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Läkemedel som kan påverka effekten av Pinex Jordgubb:

  • alkohol

  • isoniazid

  • Johannesört

  • probenicid (används för att behandla gikt)

  • läkemedel som möjligen kan skada levern t.ex. fenoberbital (sömntabletter), fenytoin, karbamazepin, primidon (används för att behandla epilepsi) och rifampicin (används för att behandla tuberkulos). Samtidig användning av dessa läkemedel och paracetamol kan orsaka leverskada.

  • metoklopramid och domperidon (används för att behandla illamående). Dessa kan öka upptaget och insättandet av effekten av paracetamol.

  • läkemedel som fördröjer magtömningen. Dessa kan fördröja absorptionen och insättande av effekten av paracetamol.

  • kolestyramin (används för att sänka blodfetter). Kolestyramin minskar upptaget och insättande av effekten av paracetamol. Du ska därför inte ta kolestyramin inom en timme efter att du tagit paracetamol.

  • blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia som tas via munnen, särskilt warfarin). Upprepat intag av paracetamol under mer än en vecka ökar blödningstendensen. Långtidsbehandling med paracetamol ska därför endast ske under medicinsk övervakning. Enstaka intag av paracetamol har ingen signifikant effekt på blödningstendensen.


  Samtidig användning av paracetamol och zidovudin (ett läkemedel som används för att behandla HIV infektioner) ökar risken för minskat antal vita blodkroppar (neutropeni). Detta kan påverka immunsystemet och öka risken för infektioner. Pinex Jordgubb ska därför endast ges samtidigt med zidovudin efter medicinsk rådgivning.


  Effekter på laboratorietester

  Paracetamol kan påverka urinsyratester och blodsockertester

  Pinex Jordgubb med alkohol

  Samtidig användning av Pinex Jordgubb bör undvikas vid intag av alkohol.


  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Paracetamol ska inte tas under långa perioder, i höga doser eller i kombination med andra läkemedel under graviditet.

  Rekommenderade doser kan användas under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Användning av Pinex Jordgubb påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Pinex Jordgubb innehåller sorbitol och sackaros

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Pinex Jordgubb

  Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.


  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dosen beror på uppgifterna i nedan. Dosen Pinex Jordgubb bestäms med hänsyn till kroppsvikt och ålder.


  Doseringsintervallet beror på symtomen och den maximala dygnsdosen. Intervallet skall inte vara kortare än 6 timmar vilket innebär maximalt 4 doseringar per dygn.


  Kontakta läkare om symtomen kvarstår i mer än 3 dygn.


  250 mg dospåse:

  Kroppsvikt (ålder)

  Engångsdos [dospåse]

  Maximal dygnsdos [dospåsar]

  17 kg–25 kg

  (4 – 8 år)

  250 mg paracetamol (1 dospåse)

  1000 mg paracetamol (4 dospåsar)


  Doseringssätt:

  Pinex Jordgubb tas endast via munnen.


  Ta inte Pinex Jordgubb i samband måltid.


  Granulaten (kornen) bör tas direkt i munnen, på tungan, och sväljas utan vatten.


  Särskilda patientgrupper


  Nedsatt lever- eller njurfunktion

  Hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion ska dosen sänkas eller doseringsintervallet förlängas. Rådfråga läkare eller apotekspersonal.


  Kronisk alkoholism

  Om du har alkoholproblem ska du inte använda Pinex utan läkares ordination.


  Äldre patienter

  Dosjustering är inte nödvändigt för äldre.

  Användning för barn och ungdomar

  Pinex Jordgubb 250 mg är inte lämplig för barn under 4 år respektive barn som väger mindre än 17 kg. För denna patientgrupp finns andra tillgängliga beredningsformer.


  Om du har tagit för stor mängd av Pinex Jordgubb

  Kontakta läkare eller akutmottagning i fall av överdosering av Pinex Jordgubb. Överdosering har mycket allvarliga konsekvenser och kan även leda till dödsfall.


  P.g.a. risken för fördröjd leverskada är omedelbar behandling är nödvändig, även om du mår bra. Symtom kan innefatta illamående och kräkningar och behöver inte återspegla hur allvarlig överdoseringen är eller risken för organskada.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Pinex Jordgubb

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har några ytterligare frågor om denna produkt, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Pinex Jordgubb och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem). Sällsynt biverkning (färre än 1 av 1 000 användare) -

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårighet att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter


  Andra eventuella biverkningar beskrivs nedan.


  Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

  • Störningar hos blodplättarna (påverkar blodets förmåga att levra sig), störning i stamcellernas funktion (störningar hos cellerna som bildas i ryggmärgen)

  • Allergiska reaktioner

  • Depression, förvirring, hallucinationer

  • Skakningar, huvudvärk

  • Synstörningar

  • Ödem (onormala vätskeansamlingar under huden)

  • Magsmärtor, blödningar i mage eller tarm, diarré, illamående, kräkningar

  • Störd leverfunktion, leversvikt, gulsot (med symtom som gulnad av hud och ögon), levernekros (leverceller dör)

  • Yrsel, sjukdomskänsla, feber, sedering, interaktioner med andra läkemedel

  • Överdosering och förgiftning

  Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

  • Förändringar i blodbilden (minskat antal blodplättar, antal vita blodkroppar och neutrofileri blodet), hemolytisk anemi (onormal nedbrytning av röda blodkroppar)

  • Låga nivåer av glukos i blodet

  • Förgiftning av levern (skada på levern orsakad av kemiska ämnen)

  • Grumlig urin och njursjukdomar

  • Allvarliga allergiska reaktioner som kräver att behandlingen avbryts

  Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  Erythema multiforme (allergisk reaktion eller infektion i huden), ansamling av vätska i struphuvudet, anafylaktisk chock (allvarlig allergisk reaktion), anemi (minskat antal röda blodkroppar), hepatit (leverinflammation), allvarligt försämrad njurfunktion, blod i urinen, svårigheter att kasta vatten, sjukdom i mage eller tarm, svindel.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Pinex Jordgubb ska förvaras


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


  Används före utgångsdatum som anges på dospåsen och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är paracetamol.

  En dospåse innehåller 250 mg paracetamol.


  Övriga innehållsämnen är: sorbitol, talk, butylerad metakrylatsampolymer basisk, magnesiumoxid lätt, karmellosnatrium, sukralos, magnesiumstearat (Ph.Eur.), hypromellos, stearinsyra, natriumlaurilsulfat, titandioxid (E171), simetikon, jordgubbssmak (innehåller maltodextrin, gummi arabicum (E414), naturliga och naturidentiska smakämnen, propylenglukol (E1520), triacetin (E1518) sackaros och maltol (E636).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Granulat, vita eller nästan vita, dospåsar av aluminium.


  Pinex Jordgubb finns i följande förpackningsstorlekar:

  10, 20 dospåsar


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Actavis Group PTC ehf.

  Reykjavikurvegi 76-78

  IS-220 Hafnarfjordur

  Island


  Tillverkare:

  Losan Pharma GmbH

  Otto-Hahn-Str. 13

  79395 Neuenburg

  Tyskland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-11-12


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.